Champagne op OBS Vinckhuysen

De maand april blijkt op de Vinckhuysenschool te West-Graftdijk een ware feestmaand te worden.
Niet alleen werd in de afgelopen week het 75-jarig bestaan gevierd. Dinsdag15 april volgde ook het verlossende woord dat de school in West-Graftdijk behouden blijft en op kan gaan richting het 100-jarig bestaan.

Taart en champagne
De ouders werden vrijdag 11 april al per brief door schoolbestuur ISOB geïnformeerd over dit positieve scenario. Dinsdagavond 15 april volgde de uitgebreide toelichting op het zogenaamde “Polderonderzoek” uitgevoerd door de vereniging VOS/ABB en het positieve advies voor de school in West-Graftdijk. Directeur, Brigitta Hendriks, en schoolbestuurder, Anneke Mulder, voegde hieraan toe blij te zijn met het voorgenomen ISOB besluit en zoeken nu heel nadrukkelijk samenwerking met de ouders, MR, OR en Vrienden van de Vinckhuysenschool om de school toekomst gereed te gaan maken. Deze samenwerking werd door de aanwezige ouders toegejuicht en ter plaatse gevierd met taart en champagne.

Werk aan de winkel
De Vinckhuysenschool heeft, net als de andere scholen in de polder van de nieuwe gemeente Alkmaar, een mooie uitdaging in de komende jaren. Zoals al zeer gebruikelijk onder de oudergeleding, zullen de handen nog meer uit de mouwen kunnen komen. Op korte termijn zal in samenwerking met de gemeente worden gekeken naar de opknapwerkzaamheden aan het gebouw. Het team op de Vinckhuysenschool zal verder bouwen aan de kwaliteit van het onderwijs en gaan werken aan een onderscheidende profilering.
De Vrienden van de Vinckhuysenschool hebben al aangegeven veel te zien in een groene, duurzame en sportieve plattelandschool en willen het team ondersteunen in werkzaamheden die buiten het onderwijsprogramma liggen. Gezamenlijk zal er de komende maanden een aantrekkelijke profilering worden uitgewerkt die breed gedragen zal worden en een grote aantrekkingskracht zal hebben op nieuwe gezinnen.

Deze hernieuwde energie zal er voor zorgen dat alle randvoorwaarden voor scholen in de polder, zoals een stabiel aantal leerlingen en goede financiële positie in de komende jaren gemakkelijk gehaald gaan worden.
De Vinckhuysenschool kan zich op gaan maken voor het 100-jarig bestaan!

ISOB maakt zich hard voor kleine scholen in dorpskernen
Voorzitter van het College van bestuur, Patrick Went, geeft aan dat het beslissingsproces misschien langer heeft geduurd dan menigeen had gewenst. Schoolbestuur ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs) heeft alle scenario’s goed willen onderzoeken en een toekomstbestendig besluit willen voorbereiden. Het scenario van fusie in de Brede School in de Rijp is altijd een reële optie geweest, maar heeft veel weerstand opgeleverd. Het nu voorliggende besluit voor instandhouding van de Vinckhuysenschool in West-Graftdijk wordt breed gedragen en sluit aan bij de visie dat de ISOB-scholen maatschappelijk betrokken zijn in de omgeving. ISOB maakt zich sterk voor behoud van scholen in dorpskernen en in dit geval het effect op de dorpen en het platteland rondom de Vinckhuysenschool.

Planning
In de komende weken voor de zomervakantie zullen de condities voor een toekomstbestendige school in West-Graftdijk verder uitgewerkt worden. Te denken valt hierbij o.a. aan:
– afronden onderhoud gebouw i.s.m. de gemeente
– profilering van de school
– Taakverdeling onder de verschillende betrokken partijen

Meer informatie:
www.vhschool.nl
www.facebook.com/Vinckhuysenschool
www.vriendenvinckhuysenschool.nl
www.facebook.com/VriendenVinckhuysenschool

Contactpersoon: Brigitta Hendriks, directeur Vinckhuysenschool, 075-6411387