Forse investering in school en verenigingen

Dankzij grote eensgezindheid hebben de diverse betrokkenen rondom de Vinckhuysenschool en verschillende verenigingen uit West- en Oost Graftdijk een prachtige investering mogelijk kunnen maken. Op korte termijn zullen mooie initiatieven rondom de school, sportvereniging Graftdijk en de diverse clubs in de dorpen snel zichtbaar worden.

Fusiegelden geïnvesteerd in de dorpskernen
Vanuit de financiële middelen beschikbaar voor de fusie in de nieuwe gemeente Alkmaar zijn zogenaamde ARHI gelden (regeling Samen Bijdrage(n)) beschikbaar gekomen. Subsidie welke bestemd is voor goede initiatieven die de fusie binnen de nieuwe gemeente verder ondersteunen. In West- en Oost Graftdijk is hier zeer voortvarend op gereageerd. De diverse clubs zoals o.a. SV Graftdijk, IJsclub Algemeen Belang, Stichting Het Plein, Stichting Het Kanaal, Graftdijker kermis maar ook kleinere verenigingen zoals speeltuinvereniging Kindervreugd zijn samen gekomen om de diverse behoeften, maar vooral de overkoepelende projecten, te inventariseren. Eensgezind investeren is immers een stuk effectiever dan niet verder kijken dan de eigen clubgrenzen!

De gezamenlijke aanpak is vervolgens gepresenteerd bij de gemeente Graft-De Rijp waar met veel plezier en vooral lof gekeken werd naar de kracht van de dorpen. Door de zeer realistische plannen en samenwerking heeft uiteindelijk iedere vereniging de wensen in vervulling zien gaan. Bovendien is het gezamenlijke initiatief beloond met een extra bonus in de vorm van de aanleg van een prachtig sportspeelveld (Pannaveld) tussen de school en de voetbalclub midden tussen de beide dorpen.

Snel zichtbaar
De diverse plannen zullen door de toezegging van de gemeente snel, waarschijnlijk al eind 2014, tot uitvoer kunnen komen.
Rondom West- en Oost Graftdijk zullen o.a. de volgende zaken gerealiseerd gaan worden:
– Zonnepanelen (SV Graftdijk)
– Nieuwe vloeren kleedkamers (SV Graftdijk)
– Zonnepanelen (Vinckhuysenschool)
– Windmolen (Vinckhuysenschool)
– Groente- en fruitkas (Vinckhuysenschool)
– Dorpslokaal (Vinckhuysenschool)
– Pannaveld (Sport en Speelveld tussen school en voetbalclub, begin 2015)
– Kluunbruggen tussen Graftdijken en Eilandspolder (IJsclub Algemeen Belang)
– Muziekinstallatie (Het Kanaal en Graftdijker kermis)
– Nieuwe stoelen voor voorstellingen (Het Plein)
– Ballenvangers (Speeltuinvereniging Kindervreugd)
– Klimrek (Speeltuinvereniging Kindervreugd)

Een prachtige impuls voor de dorpen, de diverse verenigingen maar zeker ook de Vinckhuysenschool waar met de zonnepanelen, de kas en het pannaveld een sportief en duurzaam karakter van een leuke polderschool wordt vormgegeven!