Geen overhaaste beslissingen

Dinsdag 15 april zullen de ouders door het schoolbestuur van de Vinckhuysenschool (ISOB) worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Die avond zal er een toelichting worden gegeven op het toekomst bestendig onderzoek wat verricht  is naar de ISOB scholen in de polder van de fusiegemeente Alkmaar.

Een kleine groep afgevaardigden van de “Vrienden van de Vinckhuysenschool” heeft inmiddels van ISOB begrepen dat er diverse positieve scenario’s voor samenwerking voor de Vinckhuysenschool uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Er is echter ook nog een risico van een fusie en huisvesting binnen de nieuw te bouwen  “Brede School” in de Rijp.

ISOB beraadt zich nog op de verschillende scenario’s en zal daarin ook de adviezen van de “Vrienden” mee nemen. Uiterlijk 15 april zullen we hun uiteindelijke “intentie besluit” gaan horen.

Geen overhaaste beslissingen
We willen u als ouder en betrokkenen vragen om na 15 april geen overhaaste beslissingen te nemen. Mocht ISOB het enige slechte scenario van fusie in de Rijp verkiezen boven de andere mogelijkheden. In dit geval zijn wij er als comité nog steeds van overtuigd dat we ook zonder hulp van ISOB door kunnen starten en de school in ons midden kunnen behouden. Dit is echter alleen mogelijk als alle leerlingen aan de school verbonden blijven tot een eventuele verhuizing in het schooljaar 2015/2016. Zonder leerlingen zullen alle alternatieven snel opdrogen en worden we overgeleverd aan de wensen van wethouders en bestuursleden zonder passie voor het dorp.

De 20 ouders binnen het comité, met meer dan de helft van het aantal leerlingen op de Vinckhuysenschool, maken zelf ook hun afwegingen. De alternatieven via de overvolle school in Driehuizen of andere scholen op grote afstand zijn voor ons nog steeds niet interessant. We zullen daarom, in een negatief scenario, voor het einde van dit schooljaar met alternatieven komen voor behoud van de school in de dorpen en het omliggende landelijk gebied.
Uiteraard voor het welzijn van onze kinderen, maar ook die van de leefbaarheid van het dorp, waardes van onze huizen, behoud van de sportclub en alle aanverwante sociale activiteiten.

We hopen daarin ook op uw positieve ondersteuning. Samen met alle ouders en betrokkenen houden we deze fantastische school en omgeving nog eens 75-jaar overeind!