Gemeenteraad akkoord met verbouwing

Donderdag 17 september heeft de Alkmaarse gemeenteraad unaniem de kosten voor verbouwing van de Vinckhuysenschool te West Graftdijk goedgekeurd. Na de feestelijke opening van het multifunctionele sportveld, 11 september, is dit wederom een fantastische mijlpaal in het 75-jarige bestaan van de school.
De directie heeft samen met de Vrienden van de Vinckhuysenschool al ver uitgewerkte bouwtekeningen gereed en zal na goedkeuring van alle betrokkenen en omwonenden de bouwvergunningen aan gaan vragen. De verwachting is dat alle werkzaamheden al voor het einde van dit schooljaar gereed zullen zijn en dat er volgend voorjaar een frisse nieuwe, sportieve, groene en duurzame school klaar staat voor opeenvolgende nieuwe generaties.

Enorme energie zorgt voor “vernieuwde” school
Na mindere jaren en onvermijdelijke tegenslag is de Vinckhuysenschool klaar voor een nieuwe fase.
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het onderwijs, verbeterde lesmethoden welke alle leerlingen de mogelijkheid geeft op eigen niveau verder te kunnen werken aan hun eigen toekomst. Het tempo verlaagd wanneer dit nodig is, en juist genoeg uitdaging voor die leerlingen die soms al een jaar vooruit lopen.
Gezamenlijk met de grote betrokken groep ouders is er hard gewerkt aan een imago welke bij de school past.
Groen, in de prachtige groene landelijke omgeving door middel van natuurlijke speeltoestellen en de schooltuintjes voor de deur.
Sportief, in combinatie met naastgelegen Sportvereniging Graftdijk, een multifunctioneel sportveld waar in de pauzes en gymlessen vele talenten tot ontplooiing kunnen komen in diverse sporten en bij alle weersomstandigheden.
Duurzaam, in de vorm van 20 zonnepanelen op het dak welke in de gang van de school de leerlingen bewust maakt van de opgewekte energie
Nogmaals duurzaam, met de nu aanstaande verbouwing naar een energie zuinige frisse school!

Uniek
Al deze aspecten, gezamenlijke met de mogelijkheid om met de boot naar school te komen, les te krijgen in kleine groepen van een jong, ervaren en gedreven leraren team, maken de Vinckhuysenschool zeer uniek. Een prachtige plek voor de jonge gezinnen uit de Graftdijken, Spijkerboor, Starnmeer, Markenbinnen, de Woude en wijde omgeving.

VernieuwbouwplannenKosten goed besteed
De begrote kosten, maximaal 500.000 euro, komen uit een meevaller van 1,2 miljoen euro uit een ander onderwijsproject in Alkmaar. De frisse nieuwe school compenseert het jarenlange uitblijven van investeringen en is bovendien een stuk goedkoper dan het toenmalige alternatief in de Brede School in De Rijp. De Vinckhuysenschool wordt al dit schooljaar klaar gemaakt voor nog eens 75-duurzame jaren!

Meer informatie over-, en aanmeld mogelijkheden voor de nieuwe frisse school is te vinden via:
www.vhschool.nl
– www.facebook.com/Vinckhuysenschool
www.vriendenvinckhuysenschool.nl
– www.facebook.com/VriendenVinckhuysenschool