Stuurgroep fusie Alkmaar voor behoud vitaliteit dorpskernen

Dinsdagavond 11 februari organiseerde de stuurgroep “Fusie Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp” een bijeenkomst rondom, het thema “Jeugd  & Onderwijs”. In Hotel de Rijper Eilanden kwam een grote groep geïnteresseerde bij elkaar waaronder een grote afvaardiging vanuit de dorpen West- en Oost Graftdijk, Spijkerboor, Starnmeer en de Woude.

Buiten de grote voordelen die gepresenteerd werden rondom deze fusie vroegen de aanwezigen vooral aandacht voor de vitaliteit van de kleinere dorpskernen. Behoud van met name de Vinckhuysenschool als stralend middelpunt voor alle overige activiteiten als voetbal, handbal, peuterspeelzaal maar vooral ook alle minder prominent zichtbare activiteiten rondom de school en in het dorp West Graftdijk.

De stuurgroep geeft heel duidelijk in haar fusiedocumenten aan dat juist deze vitaliteit belangrijk is voor de dorpen. Het ligt daarom zeker voor de hand dat juist een grotere kleine school als de Vinckhuysenschool ook in de verdere toekomst behouden blijft in West Graftdijk. In de presentatie kwam duidelijk naar voren dat er binnen de huidige gemeente Graft-De Rijp 3 scholen samen gaan in de nieuwe Brede School, maar de Vinckhuysenschool gevestigd blijft op de huidige locatie.

Burgemeester van Alkmaar, Piet Bruinooge, benadrukte daarbij wel dat voor 1 januari 2015 de beslissingen over de scholen formeel nog bij de huidige gemeente Graft- De Rijp en schoolbestuur ISOB liggen, maar gaf daarbij ook aan dat het belang van vitaliteit in de nieuwe gemeente voorop staat en dat er hele mooie constructies mogelijk zijn waarbij de Vinckhuysenschool ook voor langere periode in West Graftdijk gevestigd blijft.

Omstanders riepen alle aanwezige politiek en schoolbestuur op om elkaar scherp te houden binnen de doelen van het zogenaamde Fusiedocument, waaronder de vitaliteit van de dorpskernen en behoud kleinere scholen. In de loop van 2014 kunnen de diverse betrokken ambtenaren en het schoolbestuur het pad vrij maken voor een toekomst bestendige Vinckhuysenschool. Een goed uitgewerkt plan welke in januari 2015 in de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd kan worden.

Op dat moment wordt dan een succesvolle fusie een feit en wordt echt “Het beste van Stad en Land” in Alkmaar gecombineerd!