Vrienden

Een grote groep ouders, vrienden en experts vormen het comité “Vrienden van de Vinckhuysenschool” een kern comité adviseert rechtstreeks de Ouderraad (OR), Medezeggenschapsraad (MR), schoolbestuur (ISOB) en gemeente Alkmaar en ontwikkelt nieuwe ideeën ter ondersteuning van de Vinckhuysenschool. Het comité wordt weer ondersteund door vier werkgroepen, welke ieder op hun eigen expertise gebied invulling geven aan het gezamenlijk doel:

Een vernieuwde frisse sportieve en duurzame plattelandsschool

In de onderliggende pagina’s vind u meer informatie over de verschillende werkgroepen Bouw, Financieel-Juridisch, Communicatie en Kansen.