Bouw

De werkgroep bouw bestaat uit diverse experts uit de lokale- en regionale bouwwereld. Gezamenlijk adviseren zij het comité over de verschillende onderwerpen die aan de bouw, onderhoud of renovatie van het schoolgebouw zijn gekoppeld. Diverse aannames van externe partijen zijn in het verleden gecontroleerd en via een contra expertise heeft de werkgroep zelf een advies uitgebracht aan de “Vrienden”over de staat van de schoollokalen, sanitair, klimaatbeheersing, verwarming etc.
De details rondom de uitkomsten zijn uiteraard opvraagbaar bij de diverse werkgroep leden, maar de korte samenvatting is dat  de Vinckhuysenschool achterstallig onderhoud heeft, maar de kosten van duurzaam herstel binnen redelijke proporties blijven.

De school staat er zeer goed bij, het casco en dak zijn in prima staat.  Noodzakelijke aanpassingen zijn o.a. aanbrengen van gedeeltelijk nieuwe kozijnen, schilderwerk, sanitair en bijvoorbeeld verbetering klimaatbeheersing in een aantal lokalen. Het gebouw kan na deze ingrepen als gerenoveerde, duurzame  school weer tientallen jaren vooruit richting 150-jarig bestaan!

De geplande vernieuwbouw, waarin bovenstaande adviezen allen meegenomen zijn, is nu goedgekeurd om in het voorjaar van 2016 geheel uitgevoerd te worden.