Comité

Wat is het comité Vrienden van de Vinckhuysenschool. Waarom is het in het leven geroepen en wat staat ons voor ogen?

Na de presentatie van de ISOB (Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs) in oktober 2012 is een bijeenkomst gehouden in het kerkje van West-Graftdijk. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door een groep betrokken ouders en was bedoeld voor alle ouders van leerlingen van de Vinckhuysenschool en inwoners van West- en Oost-Graftdijk, Spijkerboor, Starnmeer, Markenbinnen en De Woude.

Er werd gesproken over het toenmalige voorgenomen besluit van de ISOB de school op de huidige locatie te sluiten en op te laten gaan in de nieuw te ontwikkelen “Brede School”in de Rijp. Al snel werd duidelijk dat een grote groep mensen ervoor wilden zorgen dat de school in West-Graftdijk behouden zou blijven. Het Comité “Vrienden van de Vinckhuysenschool” is opgericht om dit doel te kunnen behalen.

Voorop staat dat het Comité op een positieve en open manier zijn doelen wil bereiken. In samenwerking met de ISOB en de gemeente Alkmaar werken aan behoud van de Vinckhuysenschool op de huidige locatie en uitbouwen tot mooie en duurzame plattelandschool.

Acties voortkomend uit de oprichting van het comite:

Inmiddels is het toenmalige initiatief voor behoud in hoog tempo door gegroeid naar een actief comité met diverse succesvol behaalde doelstellingen. In het voorjaar van 2016 volgt, na de aanleg van de schooltuin, groen schoolplein, multifunctioneel sportveld en zonnepanelen, de voorlopige bekroning met de grootschalige vernieuwbouw van de school.

Logoklein-VriendenVinckhuysenschool