Juridisch

De werkgroep financieel/ juridisch bestaat uit meerdere leden welke diverse ontwikkelingen rondom de school op financieel en juridisch vlak toetsen en pro actief adviseren richting de directie en Medezeggenschapsraad.