Kansen

De werkgroep kansen bestaat in de kern uit een aantal personen, maar is wellicht de meest ondersteunde groep. Meerdere ouders uit andere werkgroepen, het comité of zelfs van buiten de school, denken actief mee over de kansen die er liggen.
De Vrienden van de Vinckhuysenschool zijn juist op zoek naar een positieve insteek voor de toekomst. Naast korte termijn actie om alle projecten in goede banen te leiden, wordt er gewerkt aan de kansen die de school een sterke positie voor de toekomst moeten geven.

Kansen die de school een uniek karakter geven en een enorme aantrekkingskracht op de omgeving moeten uitoefenen.
Een sportieve en duurzame school plattelands school voor duurzame, sportieve kinderen uit de polder, dijken en eilanden.

De werkgroep “Kansen” is mede verantwoordelijk voor het uitwerken van het toekomstplan voor een “Sportieve en duurzame school”.