Werk aan de Winkel

De Vinckhuysenschool is levendiger dan ooit en mag uiteraard op de huidige locatie blijven bestaan, maar er blijft ook “Werk aan de Winkel”! Onder “Operatie Werk aan de Winkel” wordt er nog voor het einde van het schooljaar 2013-2014 hard gewerkt aan de toekomst.

Werkgroep Bouw
De werkgroep bouw van de Vrienden van de Vinckhuysenschool werkt in nauwe samenwerking met ISOB en de directie aan de plannen voor de diverse opknapwerkzaamheden rondom de school. Diverse ideeën, met verwijdering van oude lokalen tot opknappen van aula en andere ruimtes, passeren de revue. In samenwerking met de architect en diverse betrokken partijen moet er op korte termijn een mooi plan van aanpak uitrollen.

Letterlijk de handen uit de mouwen deze zomer!

Kansen
Samen met de voetbalclub SV Graftdijk en diverse andere verenigingen in het dorp wordt er gekeken naar een gezamenlijke aanvraag van vrijgekomen gemeentelijke subsidie voor West- en Oost Graftdijk. Met goede ideeën over duurzaamheid en samenwerking tussen de verenigingen en de school, moet hier een mooi bedrag uit gaan komen wat in de omgeving van de school geïnvesteerd kan gaan worden.

Actief ouderschap
25 juni wordt er een zeer interessante bijeenkomst georganiseerd over “Actief ouderschap”. De input van huidige en toekomstige ouders is hierbij zeer gewenst. Met een massale opkomst kunnen we met zijn allen kijken naar de onderwerpen onderwijs, profilering, communicatie en huisvesting. Wat verwacht de school van mij als ouder en wat kan ik van de leerkrachten verwachten?

Inspirerende introductie over samenwerking tussen ouders en school! We hebben u nodig!
Uitnodiging bijeenkomst Actief Ouderschap en Poster bijeenkomst Actief Ouderschap